ПРАВИЛА ЗА НАЕМ НА ВОДЕН ДЖЕТ


Всеки, който наема воден джет е длъжен да спазва долуизброените правила както и да подпише декларация, че е запознат с тях:


 • Лица под 18-годишна възраст нямат право да управляват воден джет и могат да се возят на такъв единствено в присъствието на пълнолетен придружител или Инструктор.
 • Забранено е да се управлява джет след употреба на алкохол и/или други упойващи вещества и медикаменти.
 • Управляването на джет може да бъде опасно за лица страдащи от сърдечни заболявания, хипертония, проблеми с упорно-двигателния апарат и други заболявания, които може да бъдат активирани при карането на джет.
 • Задължително е ползването на индивидуална спасителна жилетка.
 • Максимално допустимият брой лица и килограми на даден джет е изписано на табела на корпуса от производителя и е различно за всеки модел джет и не може да бъде надхвърляно.
 • Стартиране:
 • След като се запознае с инструкциите за безопасност и подпише декларация за това наемателят може да се качи на джета с помощта на Инструктор като качването задължително става винаги от задната страна на коритото на джета.
 • Ключът задължително трябва да бъде закачен за китката на водача или за неговата спасителна жилетка, за да сработи системата SAFETY STOP.
 • Водачът има право да стартира двигателя на джета само след разрешение на Инструктора.
 • При напускане и влизане във водния коридор водачът е длъжен да управлява джета със скорост не по-голяма от 9км/ч.
 • Водачът е длъжен да управлява джета само в зоната за водомоторни спортове на разстояние не по-малко от 200м от брега, но не повече от 500м навътре като няма право да се отдалечава на повече от 500м вляво и вдясно от водната база, от която е наел джета. Абсолютно забранено е карането на джет в зоната за безмоторни спортове и зоната за плуване. Забранено е отдалечаването извън зоната за моторни спортове.
 • Водачът на джет е длъжен през цялото време да запази визуален контакт с брега и базата, от която е наел джета като наблюдава за сигнали и указания от брега.
 • Водачът е длъжен да спазва минимална дистанция от 50м от плувци, други джетове и други плавателни съдове както и всички обекти намиращи се в зоната за моторни спортове като е длъжен да предотврати сблъсък с тях.
 • Забранено е скачането във водата по време на каране както и размяната на водач и пасажер. Смяна може да се извърши само в водния коридор с помощта на Инструктор.
 • Червеният флаг от брега е сигнал за опасност или изтекло време и водачът е длъжен бавно и внимателно да се отправи към брега като при сигнал на инструктора да издърпа ключа, за да изгаси двигателя на джета. Забранено е разминаването на джетове във водния коридор.
 • Ако по време на каране се появи някакъв проблем водачът е длъжен незабавно да спре на място и да сигнализира Инструктора на брега и да изчака неговата помощ.
 • Водачът носи пълна материална отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи на наемодателя и на трети лица.
 • Всички джетове са оборудвани със система JET CONROL за дистанционни изключване на двигателя на джета и при нужда и/или нарушение на правилата Инструктора може да спре джета от разстояние и да прекрати курса.
 • Настоящите правила са създадени с цел да направят карането на джет максимално безопасно и приятно за всеки наемател и са съобразени изцяло с действащата нормативна база в Република България и в частност с Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях.

Newsletter